No 8. līdz 10. martam Vidzemes katoļu jauniešu centrs organizē līderu formācijas kursu. Tā mērķis iedrošināt gan jauniešus, gan tos, kuri sirdī jauni, veidot lūgšanu grupu, kas balstītas Dieva Vārd lasīšanā, savās draudzēs, īstenot apmācību lūgšanu grupu vadīšanā. Plānotas lekcijas par tēmām – līderisms, lūgšanu grupu vadīšana, Sv. Raksti, kā palikt Dieva mīklestībā, neskatoties uz ļaunumu, kas mums apkārt, kā palikt uzticamam Dievam un tam, ko daru. Nedēļas nogalē būs slavēšana, Tezē vakars, Sv. Mises, kā arī atpūtas un sportiskās aktivitātes.

Ja Tavā draudzē vēl nav lūgšanu grupas, tad aicinām to izveidot, jo tur, kur, kā Jēzus ir tecis, divi un trīs manā vārdā, tur Es Esmu viņu vidū un lūgšanas tiks uzklausītas. Kopīgas lūgšanas, slavēsana, Dieva Vārda izzināšana ļaus atklāt dziļākas attiecības ar Dievu, izdzīvot ikdienu mīlestībā un veikt tos brīnumus, ko Jēzus veica.

Šajā seminārā tiks ietvertas arī slavēšana, aizlūgšanas, Tezē vakars.

Reģistrācija un indormācija: vkjcentrs@gmail.com, 26387954 (Signe)

Registrejies_lidz_3_martam__1_636x900