Šā gada vasarā no 29. jūnija līdz 3. jūlijam Rīgā norisināsies starptautiska luterāņu konference. Katru gadu šī konference saved kopā ap 200 luterāņu vecumā no 18 gadiem.  Arī latviešu grupas (ap 50 cilvēku) katru gadu ir piedalījušās šajās konferencēs. Konference notiek angļu valodā.

Dalībnieki visvairāk novērtē to, ka Corpus Christi var:

+ dzirdēt bibliskas lekcijas, kuras vada izcili luterāņu teologi no Misūri Sinodes;

+ piedalīties Luteriskās Baznīcas sadraudzībā un iegūt draugus no visas Eiropas un pat pasaules;

+ piedzīvot brīnišķīgu laiku baznīcas svētbrīžos, kas tiek pavadīta ar fantastiskiem psalmu dziedājumiem.

Corpus Christi ir neatkarīga evaņģēliski luteriskā apvienība, kas strādā pie Baznīcas un Bībeles mācības atjaunošanas starp jauniešiem Ziemeļeiropā (vecumā virs 18 gadiem). Corpus Christi mērķis ir jauniešus ievadīt evaņģēliski luteriskās Baznīcas dzīvē.

Pieteikties konferencei un vairāk par šo organizāciju varat uzzināt Corpus Christi mājaslapā un Facebook lapā.

Dalības maksa dalībniekiem no Latvijas ir EUR 40,-. Pastāv arī iespēja kalpot kā brīvprātīgajam un saņemt 50% vai 100% atlaidi no dalības maksas.