Sākums > Par Jauniešu centru

LELB Jauniešu centrs ir Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas Jaunatnes nozares lielākais projekts. Jauniešu centrā notiek mūzikas instrumentu spēles, teātra grupas un gospeļkora nodarbībām jauniešiem. Šeit notiek arī jauniešiem domāti vai ar jauniešu darbu saistīti semināri un konferences, jauniešu vakari un koncerti.

LELB Jauniešu centra ēka tika uzcelta 1733. gadā kā Reformātu baznīca. Tā ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. 1940. gadā tā nonāca luteriskās baznīcas īpašumā. LELB Jauniešu centrs ēku izmanto kopš 2010. gada.

Jauniešu centra galvenie mērķi:

  • sniegt iespēju no reģioniem iebraukušajiem kristīgiem jauniešiem pavadīt laiku kristīgā vidē un palīdzēt viņiem atrast  kādu no Rīgas draudzēm un iesaistīties tajā;
  • ar šo kristīgo jauniešu atbalstu īstenot dažādus misijas projektus, lai Jauniešu centrs kļūtu kā starpposms jauniešiem no ielas uz draudzi;
  • Rīgas draudžu jauniešiem dot iespēju realizēt starpdraudžu projektus un vienlaicīgi radīt arī materiāltehnisko bāzi aktivitātēm, ko nav iespējams nodrošināt Rīgas draudzēs;
  • dot jauniešiem iespēju attīstīt mūzikas instrumentu spēles prasmes, lai varētu tās pielietot draudzēs, tādā veidā uzlabojot draudzes dzīvi un kalpošanu pie jauniešiem.

Kas ir “Melnā aita”?

Ar vārdiem „melnā aita” parasti apzīmē kādu, kas ir atšķirīgs. LELB Jauniešu centrs ir vieta “melnajām aitām” – mājīga alternatīva tusiņiem ar iereibušu kompāniju.

LELB Jauniešu centra darbības sākumā ēkas apakšstāvā bija iecerēts “Jauniešu klubs “Melnā aita”” — kaut kas līdzīgs kristīgai kafejnīcai. Kaut arī šis projekts tomēr netika īstenots, daži sarīkojumi LELB Jauniešu centrā tika sarīkoti zem “Jauniešu kluba “Melnā aita”” vārda. LELB Jauniešu centram attīstoties, tajā tika uzsāktas mūzikas instrumentu spēles nodarbības, izveidots gospeļkoris un teātra grupa. Šī teātra grupa arī pārņēma “Melnās aitas” vārdu. LELB Jauniešu centrs arvien piedāvā alternatīvu brīvā laika pavadīšanai “melnajām aitām” — jauniešiem, kuri meklē kaut ko vairāk par ballītēm un naktsdzīvi.

Ja arī tu jūties kā melnā aita, nāc uz LELB Jauniešu centru un jūties kā mājās!