LELB Jauniešu centrs ir Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas Jaunatnes nozares lielākais projekts. Šeit notiek jauniešiem domāti vai ar jauniešu darbu saistīti semināri un konferences, jauniešu vakari un koncerti.

LELB Jauniešu centra ēka tika uzcelta 1733. gadā kā Reformātu baznīca. Tā ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. 1940. gadā tā nonāca luteriskās baznīcas īpašumā. LELB Jauniešu centrs ēku izmanto kopš 2010. gada.

Jauniešu centra galvenie mērķi:

  • sniegt iespēju no reģioniem iebraukušajiem kristīgiem jauniešiem pavadīt laiku kristīgā vidē un palīdzēt viņiem atrast  kādu no Rīgas draudzēm un iesaistīties tajā;

  • ar šo kristīgo jauniešu atbalstu īstenot dažādus misijas projektus, lai Jauniešu centrs kļūtu kā starpposms jauniešiem no ielas uz draudzi;

  • Rīgas draudžu jauniešiem dot iespēju realizēt starpdraudžu projektus un vienlaicīgi radīt arī materiāltehnisko bāzi aktivitātēm, ko nav iespējams nodrošināt Rīgas draudzēs;

  • dot jauniešiem iespēju attīstīt mūzikas instrumentu spēles prasmes, lai varētu tās pielietot draudzēs, tādā veidā uzlabojot draudzes dzīvi un kalpošanu pie jauniešiem.